Politica de confidențialitate QUICK PROMO

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată în România de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

S.C. QUICK PROMO S.R.L. respectă caracterul privat precum și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest website, în vederea efectuării de cumpărături on-line.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, S.C. QUICK PROMO S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. Datele personale ale clienților persoane fizice vor fi prelucrate de S.C. QUICK PROMO S.R.L. în scop de marketing și publicitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

• Dreptul la informare (art.12);

• Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);

• Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);

• Dreptul de opoziție (art.15);

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);

• Dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dvs. va fi considerată și va reprezenta consimțământul dvs. expres ca datele dvs. personale să fie folosite de S.C. QUICK PROMO S.R.L. în conformitate cu următoarele scopuri:

• Efectuarea de comenzi on-line;

• Facturarea produselor comandate de dvs. prin intermediul website-ului. Refuzul dvs. de a comunica datele, determină imposibilitatea finalizării comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către S.C. QUICK PROMO S.R.L..

S.C. QUICK PROMO S.R.L. este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub număr infochiosk: XXXXXX


Abonează-te la newsletterul nostru și fii la curent cu noutățile

Urmărește-ne pe rețelele de socializare